Anbragt børn har rettigheder

8 basale rettigheder for anbragte børn og unge

Selvom antallet er faldende, var der sidste år ca. 14.000 børn anbragt uden for hjemmet. Der er flere anbragte drenge end der er piger, og over halvdelen af alle anbragte børn er mellem 12-17 år.

Alle anbragte børn og unge har rettigheder

Alle børn og unge har rettigheder – det gælder også, hvis man er anbragt uden for hjemmet. Helt grundlæggende handler det om, at børn har ret til voksne mennesker i deres liv, som passer på dem, sørger for, at de er trygge og ikke mangler noget.

1. Retten til omsorg og beskyttelse

Der skal være voksne, som hjælper barnet med at få en helt normal hverdag til at hænge sammen, så barnet både kan gå i skole, dyrke sine fritidsinteresser og være sammen med sine venner. Barnets basale behov være opfyldt, så barnet altid har tøj, der passer til årstiden, en seng at sove i samt adgang til sæbe, shampoo mv. Retten til omsorg handler også om, at barnet har ret til voksne mennesker, der passer på barnet, bekymrer sig for barnet og trøster barnet, når det er nødvendigt.

2. Retten til selvbestemmelse og medbestemmelse

Børn har ret til at bestemme, hvem de er og at give udtryk for deres holdninger og meninger. Der vil altid være ting, som børn og unge ikke selv kan bestemme – det gælder også for anbragte børn og unge. Dog vil der være nogle områder, hvor barnet har ret til selvbestemmelse. Det gælder fx retten til at bestemme over egen krop (så længe barnet ikke skader sig selv) og retten til at bestemme egen religion.

3. Retten til inddragelse

Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har ret til at blive inddraget i de ting, der handler om dem, ligesom de har ret til at få en forklaring på de beslutninger, som har med dem at gøre.

4. Retten til privatliv

Ligesom alle andre har anbragte børn ret til privatliv. Plejeforældre eller personale på opholdsstedet skal respektere, hvis barnet har brug for at være alene eller skrive personlige ting ned i en dagbog, som ingen andre ser.

5. Retten til familieliv

Alle børn, herunder anbragte børn, har ret til at have regelmæssig kontakt og samvær med deres familie – forældre, søskende og bedsteforældre. Samtidig har barnet også ret til at sige nej til samvær, hvis dette er, hvad barnet ønsker.

6. Retten til personlig frihed og bevægelsesfrihed

Anbragte børn og unge har som udgangspunkt ret til at bevæge sig frit rundt – både udenfor og på selve anbringelsesstedet. Dog vil plejeforældre eller personale på anbringelsessteder nogle gange mene, at det bedste for barnet er at følge bestemte regler – udelukkende for at passe på barnet.

7. Retten til værdig og respektfuld behandling

Alle børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, har ret til at blive behandlet med respekt af plejeforældre og personale på opholdsstedet. De voksne må ikke håne, ydmyge eller behandle barnet nedværdigende, ligesom de ikke må fiksere eller fysisk afstraffe barnet.

8. Retten til at klage

Anbragte børn og unge, som er fyldt 12 år, har retten til at klage over alle beslutninger, der vedrører barnet. Sagsbehandleren kan hjælpe med dette. Selvom der ikke bliver medhold i klagen, har barnet altid krav på at få forklaret de beslutninger, der er truffet om barnet.

Voksenansvarsloven

Voksenansvarsloven fastsætter rammerne for, hvordan og hvornår plejefamilier og –personale må foretage magtanvendelse og andre indgreb i barnets selvbestemmelse, som led i den daglige omsorg.

Det er de voksnes ansvar at sørge for den daglige omsorg for børn, der er anbragt uden for hjemmet. Barnet skal beskyttes mod overgreb og unødvendig magtanvendelse, samtidig med at barnets ret til selvbestemmelse skal værnes om.

Magtanvendelse eller indgreb i barnets selvbestemmelse skal altid foretages som sidste udvej og på en mindst mulig indgribende måde. Dette er for at beskytte barnets integritet.

Særlige rettigheder for børn over 12 år

Under sager om tvangsfjernelser har børn allerede når de er 12 år krav på egen advokat. Dette er for at sikre, at barnet bliver hørt og at nogen kan tale barnets sag.

Derudover har børn over 12 år ret til at medbringe en bisidder til møderne med kommunen, mens sagen står på. Det kan fx være et familiemedlem eller en anden person, barnet føler sig tryg ved.

Børn, der er blevet anbragt, har ret til aktindsigt når de er 12 år. Dog kan der være dokumenter i sagsmappen, som sagsbehandleren kan undlade at vise, hvis de ikke mener, barnet er modent nok.