Er det bedst at have fælles forældremyndighed eller fuld forældremyndighed?

Hvornår har du retten til forældremyndighed?

Forældremyndighed kan være en umulig sag at nå til enighed om. For det kan være svært at dele sit allermest dyrebare med en, som man allerede har fravalgt at leve sit liv med. Ikke desto mindre kommer du som skilsmisseforælder ikke uden om, at forældremyndighed er noget der skal tages stilling til ─ og at beslutningen skal tages med tanke på barnets bedste.

Fælles eller fuld forældremyndighed?

Forældremyndighed er lig med retten til (med)bestemmelse over de vigtigste beslutninger i barnets liv. Ved fælles forældremyndighed træffes beslutningen i fællesskab. Har du fuld forældremyndighed kan du derimod træffe stort set alle beslutninger egenhændigt.

Hvem har bopælsret?

Selvom du deler forældremyndigheden med din tidligere partner, kan der være beslutninger, som du ikke nødvendigvis har indflydelse på. Foruden forældremyndighed skal det besluttes, hvilken forælder der har bopælsret. Denne kan ikke deles, da den tildeles til forælderen, hos hvem barnet har adresse. Med bopælsretten følger rettigheden til at egenhændigt at beslutte, hvor barnet skal bo (dog kun i indland) samt valg af institution.

Fælles forældremyndighed som udgangspunkt

Som udgangspunkt vil I, som forældre, blive tildelt fælles forældremyndighed over jeres barn, når I vælger at skilles. Selvfølgelig kan der være situationer, hvor den ene (eller begge forældre) ikke anses for værende i stand til at varetage det ansvar, som ligger i at have forældremyndigheden. Derudover skal faderen være ekstra opmærksom i nogle tilfælde

Forældrene er separeret ved fødslen

Hvis I er gået fra hinanden inden tidspunktet for barnets fødsel, skal faderen aktivt erkende sit faderskab. Hvis ikke faderen gør dette, kan han dømmes til faderskabet ─ eksempelvis ved faderskabstest.

Forældrene har ikke boet sammen

Før den fælles forældremyndighed uddeles automatisk, skal forældrene have boet sammen i minimum 10 måneder op til barnets fødsel. Her gælder samme regel, som hvis forældrene er separeret ─ faderen skal søge om faderskab.

Hvornår bør du søge fuld forældremyndighed?

Der er ingen regler for, hvornår du kan søge om fuld forældremyndighed. Dog vil det som udgangspunkt anses for at være bedst for barnet, hvis forældrene kan enes om forældremyndigheden.

Det er Retsystemet som beslutter, hvorvidt der er grundlag for, at den ene forældre tildeles fuld forældremyndighed. Det er en betingelse, at I som forældre ikke kan samarbejde omkring jeres barn eller den ene forældre misligholder sin pligt til at varetage barnets tarv.

Har barnet noget at sige?

Ja. Fra når barnet er fyldt 10 år, kan barnet indkalde sine forældre til et møde om forældremyndigheden. Her har barnet mulighed for at give sit besyv med og eventuelt modsætte sig den allerede eksisterende ordning. Barnet har ret til en børneadvokat, som er med til at sikre, at dets synspunkt tages med i den endelige vurdering.