Drømmen om et barn

Langt de fleste voksne danskere drømmer om at få et barn, og drømmen om at blive mor eller far starter oftest med ønsket om at få et barn på traditionel vis. Det lykkes heldigvis for de fleste, men for nogle skal drømmen gå i opfyldelse på andre måder. 

Adoption er en helt særlig måde at stifte familie på og rigtig mange tøver, da de er usikre på, om de vil kunne knytte sig til barnet og omvendt. Af denne grund skal alle adoptanter gennemgå et adoptionsforberedende kursus, som hjælper vordende adoptivforældre med at forberede sig på deres nye liv som forældre. Der er nemlig rigtig mange ting at tage højde for, når man skal adoptere et barn.

Hvordan adopterer man et barn?

Hvis du går med overvejelserne om at adoptere et udenlandsk barn, skal du henvende dig til statsforvaltningen i den region, som du bor i.

Godkendelsen til adoptionen: Hvis samrådet i statsforvaltningen vurderer, at du opfylder de generelle regler for at adoptere, skal du deltage i et adoptionsforberedende kursus. Det er i dette kursus, at du kommer til at arbejde med dit eget forhold til adoption og med barnets vej til adoption. Slutteligt vil statsforvaltningen foretage en individuel vurdering af, om du er egnet til at adoptere.

Efter godkendelse: Når du er blevet godkendt til adoption starter ventetiden og efterfølgende det hårde arbejde. En adoption kræver rigtig meget tålmodighed og gå på mod. En ting der ofte skræmmer folk fra at adoptere er alt papirarbejdet. I tilfælde af stedbarns- og familieadoptioner, skal du eksempelvis fremlægge dokumenter på både barnet og dig selv. Hvis barnet på nuværende tidspunkt er statsborger i et andet land, skal alle udenlandske dokumenter eksempelvis vedlægges i original eller bekræftet kopi og ledsages af en autoriseret oversættelse, medmindre dokumenterne er på norsk, svensk, finsk, islandsk, engelsk eller tysk. Herudover kræves det, at alle udenlandske fødselsattester legaliseres i overensstemmelse med den normale legalisering af familieretlige dokumenter. Dette er ansøgers ansvar, og det er derfor op til ansøger at få fat i en autoriseret oversætter. På siden Ekspertvalg.dk, kan du indhente tilbud på oversættelser, hvilket kan være en god ide, da adoptioner er dyrt nok i forvejen.

Der er mange ting at tage højde for, når man skal adoptere et barn, men alle vil sige at det er det hele værd. Præcis ligesom ved en helt almindelig fødsel!