Har dit barn fået en arbejdsskade?

drengikoerestol333

Når de unge træder ind på arbejdsmarkedet, er meget få af dem klar over deres rettigheder på deres arbejde. En stor del af de unge vælger at finde sig i meget mere, end hvad der er i orden blot på grund af manglende viden.

Har dit barn fået en arbejdsskade, er det vigtigt at du informere dit barn om hvordan man håndtere dette korrekt. Ved at informere dit barn, er det muligt for dem at lære hvordan man klare situationen på egen hånd og lærer dem at stå op for sig selv.

Skal dit barn bruge en erstatningsadvokat ved en arbejdsskade?

Som en tommelfingerregel er det altid anbefalet at kontakte en erstatningsadvokat når man kommer til skade på arbejdet. Dette skal gøres, da man mange gange ikke kender sine rettigheder eller vælger ikke at tage sig af skaden. Det kan være meget indviklet og udmattende at køre sagen videre på egen hånd når man skal jonglere sygdom og arbejde ved siden af.

Der er ligeledes nogle der tror at hvis kommunen og forsikringsselskaber er involveret, så er du sikret den rette behandling. Dette er desværre ikke altid en realitet og det ses at disse instanser ikke altid er klar over hvad du har ret til ved en arbejdsskade.

Hvad kan dækkes ved en arbejdsskade?

Før man begynder at finde frem til i hvilket omfang din skade bliver dække, skal man have anerkendt skaden som en arbejdsskade. I Danmark er det arbejdsskadestyrelsen der bedømmer om det er en arbejdsskade. Det kan anbefales at have en erstatningsadvokat med ind over, når du starter en arbejdsskadesag, da de vil kunne undersøge om dommen der kommer tilbage fra arbejdsskadestyrelsen er korrekt.

Har du fået anerkendt skaden som en arbejdsskade, kan du herefter tale med din erstatningsadvokat om præcis hvad der skal dækkes og i hvilket omfang. Du kan herunder se, hvad der er mulighed for at få dække i sammenhæng med en arbejdsskade.

Erstatning ved tab af erhvervsevne

Nedsætter din arbejdsskade din evne til at arbejde og derved påvirker din mulighed for at tjene penge, kan dette berettige dig til erstatning. Når erstatningen skal udformes, bliver der taget højde for hvordan skaden ligeledes vil påvirke dig på arbejdsmarkedet i fremtiden.

Erstatning for varige mén

Denne erstatning gives hvis ulykken påvirker dagligdagen, eksempelvis hvis ulykken har gjort at man skal sidde i kørestol resten af livet. Denne erstatning beregnes efter hvor mange procent invalid ulykken har gjort en.

Erstatning for helbredsudgifter

Erstatning for helbredsudgifter dækker over alle de udgifter man har haft i forbindelse med skaden. Dette kan eksempelvis være fysioterapi, transport eller medicin.

Erstatning ved tab af arbejdsfortjeneste

Dette dækker over den indkomst du mister hvis ulykken forhindre dig i at komme på arbejde. Den tabte arbejdsfortjeneste skal dækkes indtil skaden er ovre eller er meldt som varig mén.

Erstatning for svie og smerter

Svie og smerte er i virkeligheden ikke en erstatning men en godtgørelse. Den skal dække alle de dage du har sygefravær grundet skaden, indtil du kan genoptage arbejdet som før eller når skaden er meldt som varig mén.